Analýza potřeb a cílů

Poté, co shromáždíme všechny potřebné informace a podklady, provedeme jejich podrobnou analýzu. Výsledkem této analýzy bude rozbor a přesná identifikace vašich potřeb a stanovení konkrétních cílů, kterých chceme vytvořením webových stránek dosáhnout. Součástí této analýzy bude také zmapování vašich konkurentů, díky čemuž posílíme konkurenceschopnost vaší značky.